Menu

Devam etmek için üye olmalısınız.


*4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi olarak tanımlanmaktadır.