"Antik çağdan bu yana şarap yapılan volkanik topraklar."
 
YANIK ÜLKE VE MANİSA KULA
Manisa Kula İlçesi jeopark sahası,genç volkanlar sebebi ile üstün nitelikli oluşumların varlığı iki bin yıldır bilinmektedir.
Antik dönemin büyük coğrafyacısı Strabon (İÖ 63-İS 24 ) ansiklopedik şaheseri olan “Coğrafya “isimli kitabında Kula’yı kömür karası bazalt taşlarından dolayı “Katakekaumene” yani “Yanık Ülke” olarak adlandırmıştır.

Strabon iki bin yıl önce yazdığı

“Coğrafya” isimli kitabında : “….bu sahayı geçtikten sonra Katakekaumene diyarına varılır.Bu memlekette ,en kaliteli şaraplardan hiç bir eksiği olmayan “katakekaumenit” şarapların üretildiği asmalardan başka tek bir ağaç bile yoktur,”der ve bu bağlardan elde edilen şarapların o günün Falarnea ve de Aminea gibi tanınmış İtalyan şaraplarından hiç de aşağı kalitede olmadığını söyler. Aynı kitabın 153.sayfasında ise “….Katakekaumene ülkesi hem zevk vermek hem de tıbbi amaç için kullanılan çok iyi cins şarap elde ederler ” olarak bahseder.

Yine genç volkanları nedeni ile antik dönemde Yanık Ülke olarak anılan bu topraklarda yetiştirilen bağlar ve onların şarapları antik dönem de çok ünlüydü.Örneğin Vitrivius (MÖ 80-70,MS 15 ) meyvelerin değişik tatlarının yetiştikleri oprakların yapısına bağlı olduğu varsayımını ileri sürerken örnek olarak Katakekaumene şarabını da belirtir.

Plinius ise İtalyan yarımdasındaki şarapların dışındaki yabancı şaraplar arasında Katakekaumenites’i anmaya değer olarak sayar.

Özetle, Yanık Ülke’nin siyah topraklarından gelen ve mitolojide en güzel şarapların yapıldığı bereketli bağlarla dolu olan bu bölgenin efsaneleşmiş saraplarını “Yanık Ülke Şarapları” şarapları olarak tekrar hayata döndürüyoruz.

BAĞLARIMIZ

Yanık Ülke Bağları ,Divlit Yanardağı yamaçlarında lav taşları üzerindedir.Teruar olarak İtalya Etna Yanardağı Bölgesi teruarı ile aynıdır.

Bağlarımız deniz seviyesinden 924 metre yüksekliktedir ki ,bu yükseklik iklim ile beraber şarap yapımında kullanılacak üzüm yetiştirmek için uygundur.

2014 senesi sonu itibari ile toplam arazimiz 1,500 dönüm,dikili olan arazimiz ise 600 dönümdür.

Bağlarımızda 18 ayrı çeşit üzüm yetiştirilmektedir,bunlar:

Beyazlar : Muscat,Chardonnay,Viognier,Cataratto,Gewurtzraminer,

Kırmızılar:Shiraz, Merlot, Cabernet Sauvignon, Nerello Cappucchio, Cabarnet Franc, Pinot Noir,Nerello Mascalese ,Petit Verdot, Boğazkere, Öküzgözü üzümleridir.